• When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Great Polish Coin!! Thx Chin!!

5 posts in this topic

Here is the coin that I won in Chin's Contest!! 1925 10z from Poland!!

 

601746-10z.jpg

601747-10z1.jpg

 

The scratches you see are on the holder... The coin is PQ for the grade... These pics came out ok... for indoors... but I will get some better ones later.. Any other information you want to provide about the coin will be apreicated!!

Link to comment
Share on other sites

A sure piece of luck! And for the birth of a child - you can't beat that! Congrats, Bruce!

 

Hope someone can add some salient remarks. hi.gif

 

Hoot

Link to comment
Share on other sites

Boleslaw Chrobry was the first Polish king. Here is his biography:

 

Pierworodny syn Mieszka I i czeskiej ksiezniczki Dobrawy, wygnal z kraju - po smierci ojca - jego druga zone Ode wraz z przyrodnim rodzeñstwem i przywrócil jednosc pañstwa. Myslac o koronie królewskiej, rozwijal kontakty z papiestwem i cesarstwem. W 999 r. doprowadzil do kanonizacji biskupa Wojciecha, zamordowanego przez Prusów w trakcie prac misyjnych, i spowodowal utworzenie w 1000 r. pierwszej w mlodym pañstwie metropolii (arcybiskupstwa). Jej siedziba stala sie stolica kraju - Gniezno. W tymze roku, w Gnieznie, doszlo do wizyty majacej wielkie znaczenie polityczne dla pozycji pañstwa Boleslawa. Gosciem byl sam cesarz Otton III, podejmowany z wielka goscinnoscia i przepychem. Wkrótce jednak wybucha wojna miedzy Polska a cesarzem niemieckim, która z przerwami trwala kilkanascie lat. W 1018 r. zawarty zostal pokój w Budziszynie, na mocy którego Boleslaw utrzymal swoja wladze nad £uzycami i Milskiem, lezacymi nad Odra i £aba. W 1018 r. wyprawil, sie na Rus i wkroczyl do Kijowa. Przylaczyl wtedy do Polski Grody Czerwieñskie. W 1025 r., tuz przed smiercia, Boleslaw Chrobry koronowal sie na króla polskiego. Swiadczylo to o pelnej niepodleglosci pañstwa polskiego. Zmarl w 1025 r. 893whatthe.gif893whatthe.gifmakepoint.gifmakepoint.gifconfused.gifconfused.giftongue.giftongue.giffrustrated.giffrustrated.gif

 

lol---Just do a search on his name and you can find more info---IN ENGLISH

 

As far as the coin is involved, it was struck as a commemorative piece. It contains just under 1/10 oz of gold. The mintage was quite small (50,000) but since it was never released into circulation, gem quality coins are fairly common.

Link to comment
Share on other sites